วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงงาน โคมไฟกะลามะพร้าว


ผู้จัดทำ
นางสาวจันทิมา เตชะโคบุตร ชั้นม.4/5 เลขที่ 2
นางสาวพิลาวรรณ ปินะกะสา ชั้นม.4/5 เลขที่6
นางสาวสุพัตาร บัวจันทร์ ชั้นม.4/5 เลขที่11
นางสาวสุธามาศ เเสงภารา ชั้นม.4/5 เลขที่18
นางสาวจุฑามาศ นวลมิตร ชั้นม.4/5 เลขที่27
นางสาวจุพาศิริ ลวกไธสง ชั้นม.4/5 เลขที่28
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์ศิริพร วีระชัยรัตนา

ความสำคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันวัสดุที่เหลือใช้ในการาทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์มากขึ้น อาจมีวัสดุบางประเภทที่มีมากในท้องถิ่น อาจนำมาแปรรูปให้เกิดความสวยงามและใช้สอยได้ สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายหารายได้และทำให้เกิดอาชีพกับคนที่ได้รับการฝึกและคนอื่นที่มีความสนใจ มะพร้าวอยู่กับชาวไทยมานานนับปีมีประโยชน์หลากหลาย
กะลามะพร้าวเป็นพืชที่หาง่ายในท้องถิ่นตามบ้านเรือนนำมาเผาทิ้ง กลุ่มของดิฉันได้เห็นประโยชน์จากกะลามะพร้าวนั้นก็คือ การนำมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ
อาจสามารถนำมาตกแต่งบ้านเรือน สถานที่ต่างๆได้ เมื่อทำให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น อีกทั้งยังเป็ฯผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนกับนักเรียนด้วย
เมื่อใช้เนื้อและน้ำหมดแล้ว ลูกมะพร้าวนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าวได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องประดับ ของช่ำร่วย โคมไฟ ฯลฯ กะลามะพร้าวที่ประดิษฐ์จึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมไม่น้อย ซึ่งปัจจุบันนี้มีการออกแบบโคมไฟในหลากหลายรูปแบบเราจึงสร้างสรรค์รูปแบบของโคมไฟด้วยสิ่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์

1 ความคิดเห็น: